Oh Susanna NL Tournee April 2017

Suzie Ungerleider verhuisde als kind met haar ouders van Massachussets, USA naar Vancouver, Canada. Daar maakte zij dus haar tienjaren door die verder bepalend waren voor haar verdere ontwikkeling. En die ook de basis vormen van haar…